In het Healthy Storytelling project (2018-2020) wordt onderzocht hoe interactieve storytelling kan bijdragen om eHealth toegankelijk te maken voor mensen met laaggeletterdheid en eHealth ingezet kan worden voor obesitas preventie. Dit onderzoek zal resulteren in theorie over hoe interactieve storytelling ingebed kan worden in preventieve eHealth (welke storytelling elementen, zoals fictieve personage, discussies, dagboeken, zijn voor eHealth geschikt en waarom?), in een ontwerpmethode (welke ontwerpaanpak is geschikt om storytelling in eHealth te laten aansluiten bij de wensen, motivaties, en culturele achtergrond van mensen met lage geletterdheid?), en in geëvalueerde ‘demonstrators’. Middels een Research-through-Design aanpak wordt nauw samengewerkt met obesitas patiënten, behandelaars, en mensen met laaggeletterdheid.  Daarnaast zijn betrokken: een serious game bedrijf, een gezondheids-communicatiebureau, en een interdisciplinair team van wetenschappers vanuit ontwerp-, psychologie-, obesitas- en storytelling disciplines.