Eva Haagsman

In 1977 is zij afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, afdeling architectonische vormgeving afstudeerrichting industriële vormgeving.Tijdens de specialisatie (na het tweede jaar) heeft zij zich vooral bezig gehouden met school/kantoor/ bibliotheek meubilair en speelobjecten o.a. voor gehandicapte kinderen.

Na haar opleiding is zij als ontwerpster bij Buro Rob Parry (bni/bno) gaan werken en bestonden haar voornaamste ontwerpwerkzaamheden uit: tentoonstellingen, stands en speciaal meubilair voor kantoorinrichtingen, tennishallen en kledingshops. Tevens was zij docent technisch tekenen op een technische avondschool.

Na deze periode is zij in 1981 begonnen aan de Technische Hogeschool te Delft, als vormleer/LOT medewerkster (Laboratorium voor Ontwerptechnieken).
In 1991 werd zij ontwerp medewerkster, in deze periode heeft ze veel samen gewerkt met BIO en afstudeerders. In 1997 was zij docent ontwerponderwijs, tevens gaf zij Vormgevingsmethodieken, keuzevak Ontwerptechnieken

Van 2004 tot 2007 was zij docent bij het ontwerponderwijs, introductie-oefening voor eerste jaars, het mastervak Design Manifestation, het keuzevak Design Methods and Techniques en het ‘schakelvak’ Introduction Industrial Design Engineering.

Van 2006 tot 2012 is zij docent  geweest bij de bachelor vakken ontwerpen PO1 en ontwerpen PO2 en de mastervakken Retail Design, Usability and Experience Evaluation and Redesign UXAD.

Is nu docent bij Design & Experience 1e jaars bachelor, Interaction & Electronics 2e jaars bachelor, Bachelor Eindproject  en de mastervakken Design Culture & Society, Joint Master Project en Design Cultural Impact en begeleidt zij afstudeerprojecten.

http://studiolab.io.tudelft.nl/studiolab/prefs/ (bookmark this page).